تبلیغات
سرزمین رویایی دختران - عــکـــســـ هـــایــ نــاز
سرزمین رویایی دختران
هفت اسمون ترانه صد بیت عاشقانه تقدیم به قلب پاکت ای بهترین بهانه
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
ســـلــامــ بــهــ دوســــتایــ گــلــمــ
حــالــتــونــ خـوبــهـ؟؟
خــیــلــیــ خــوشــ حــالــمــ کــهــ از پــســـتــ هــایــیــ کــهــ مــیــ ذارمـ اســتــقــبــالــ مــیــ کــنــیــد
حــالــا کــهــ نــظــراتــمــ بــالــایــ 10 تــــا شــده مــیــ خـــوام یــهــ پــســتــ نــاز بــذارمــ
راســـتــیــ تـــا نــظــراتـــ ایــنــ پــســتـــمـــ 20 تـــا نــشــهــ مــطــلــبــ دیـــگــهــ ایــ نــمــیــ ذارمــ
پــســ بــرو ادامـــهـــ

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنیدبرای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 شهریور 1393 :: نویسنده : ســـــارا جـــونـــــ
شنبه 26 مهر 1393 09:55 ب.ظ
اسم وبلاگ جدیدت چیه
ســـــارا جـــونـــــدنـــیــایــ دخــمــلــونــــهـــ
شنبه 26 مهر 1393 09:55 ب.ظ
اسم وبلاگ جدیدت چیه
ســـــارا جـــونـــــدنـــیــایــ دخــمــلــونــــهـــ
جمعه 11 مهر 1393 04:18 ب.ظ
سارا جون اسم وبلاگ جدیدت چیه
اگه بخوام قالب رو که کد چیه نمیدونم کجا قرار بدم
ســـــارا جـــونـــــمنظورت رو نفهمیدم گلم
دوشنبه 31 شهریور 1393 03:01 ب.ظ
نه ولی خوب شد ببخشید زیاد سوال کردم واقعا ممنون
ســـــارا جـــونـــــخــواهــشــ مـیــ کــنــمــ عــزیــزمــ!!!
یکشنبه 30 شهریور 1393 09:48 ب.ظ
عزیزم عکس هارو همونطوری گفته بودی انجام دادم
ولی نشون نمیده
ســـــارا جـــونـــــعـــزیــزمـــ بــا تــبــ لــتـــ رفــتـــیـــ؟؟؟؟
چهارشنبه 26 شهریور 1393 10:04 ب.ظ
سارا جون ببخشید زیاد مزاحمت شدم متن رو اورد ولی چه طوری عکس برازم
ســـــارا جـــونـــــعزیزم اگه توى كامپیوترته برو گوگل آپلود عكس رو سرچ كن.یكى رو انتخاب كن.بعد عكستو انتخاب كن.بعد این كه عكسا آپلود شدن اولین آدرس هر عكس رو كپى كن.برو توى صفحه ى میهن بلاگ(جایى كه مطلب مى ذارى)یه كادرى رو بالای محل مطلب نوشتن مى بینى.اونجا عكس یه درخت است.روى عكس درخت كلیك كن.بعد كدى رو كه اونجا كپى كردى توى اولین كادر پیست مى كنى.بعدش هم آخر اون صفحه آخرش یه دكمه داره.الان یادم نمى یاد اسم دكمه چى بود.
اما اگر مى خواى عكس رو از یه وبلاگ كپى كنى،عكس مورد نظرتو كپی كن و جایى كه مطلب مى ذارى پیست كن.
یکشنبه 23 شهریور 1393 04:19 ب.ظ
نرفتم ولی فکر کنم میشه
ســـــارا جـــونـــــحــتــمــا مــیــ شــهــ!!
شنبه 22 شهریور 1393 02:47 ب.ظ
خیلی ممنون
ســـــارا جـــونـــــشــــد گــلــمـــ؟؟؟؟؟؟
جمعه 21 شهریور 1393 06:25 ب.ظ
با کامپیوتر باید امتحان کرد
من با تبلت امتحان کردم
ســـــارا جـــونـــــپــــســـ بــا تــبــلــتــ رفــتـــیــ!!
بـــا کــامــپــیــوتــر یــا لــپــ تـــاپــ بـرو!!
حـــتـــمــا مــیــ شــهـــ!!
جمعه 21 شهریور 1393 02:40 ب.ظ
سارا جون یه دایره میاره که داره می چرخه
سه ساعت صبر کردم تا ببینم چی میشه هیچی نشد
ســـــارا جـــونـــــنـــمــیــ دونــمـــ عــزیــزمــ.
اگـــهــ رفــتــیــ خــونــهــ یـ یــکـیــ از آشــنـــاهــا کــهــ کــامــپـیــوتـــر و ایــنـــتــرنـــتــ داشــــتــ از کامــپــیــوتـــر اونــا بــرو بــبــیــنــ مــیــ شــهــ یــا نــهــ!!
سه شنبه 18 شهریور 1393 08:59 ب.ظ
نه اصلا نمیاره یه داریره می باره که داره می چرخه
ســـــارا جـــونـــــگــلــمــ ســرعــتــ ایــنـــتـــرنـــتـــتــ کمه
دوشنبه 17 شهریور 1393 01:55 ب.ظ
سارا جون اوردش
ولی متن رو نمیاره
ســـــارا جـــونـــــیــعــنــیــ چـــی؟؟
مــنـ ســر در نـــمــیــ یــارمــ
آهــا!!
رنــگــ مـــتــنــ رو سـیــاهــ کــنــ
شنبه 15 شهریور 1393 01:46 ب.ظ
اوردش
سارا جون وقتی میخوام متن بنویسم نمیتونم
ســـــارا جـــونـــــچرا نمى تونى عزیزم؟؟
جمعه 14 شهریور 1393 08:27 ب.ظ
میهن بلاگ
ســـــارا جـــونـــــباید بیارتش
جمعه 14 شهریور 1393 08:02 ب.ظ
میهن بلاگ
ســـــارا جـــونـــــباید بیارتش
جمعه 14 شهریور 1393 07:47 ب.ظ
عزیزم سایت رو نمیاره
همونطوری که گفتی
ســـــارا جـــونـــــgmail یا مــیــهن بلاگ؟؟
جمعه 14 شهریور 1393 07:27 ب.ظ
خیلی ممنون واقعا ممنون
ســـــارا جـــونـــــخــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
خــــواهـــشـــ مـــیــ کـــنــمــ گـــلــمــ.
جمعه 14 شهریور 1393 06:50 ب.ظ
تو نظرات معرفی وب نیلوفر خیلی حرف می زنه
ســـــارا جـــونـــــعـــزیــزمــ بــرو بــهــ وبــ ســفــارشــیــ امــ.وبـــتـــ آمــادهــ اســـتـــ.
رمـــز مــطــلــبهــ هــمـــ ایــنـــهــ.
193
جمعه 14 شهریور 1393 06:00 ب.ظ
این مهشید رو اعصاب سارا تو یه چیزی بهش بگو
ســـــارا جـــونـــــمــهــشــیــد کــیــهــ؟
جمعه 14 شهریور 1393 06:00 ب.ظ
این مهشید رو اعصاب سارا تو یه چیزی بهش بگو
ســـــارا جـــونـــــمــهــشــیــد کــیــهــ؟
جمعه 14 شهریور 1393 06:00 ب.ظ
این مهشید رو اعصاب سارا تو یه چیزی بهش بگو
ســـــارا جـــونـــــمــهــشــیــد کــیــهــ؟
جمعه 14 شهریور 1393 05:44 ب.ظ
این مهشید رو اعصاب سارا تو یه چیزی بهش بگو
ســـــارا جـــونـــــمــهــشــیــد کــیــهــ؟
جمعه 14 شهریور 1393 04:14 ب.ظ
ساراجون چی شد
ســـــارا جـــونـــــامـــروز عصــر بــهــ وبــ ســفــارشــیــ مــنــ بـــرو!!
آدرسشـــ:
sefareshihaiehamechizazhamega.mihanblog.com
یــهــ مــطــلــبــ رمــز دار مــیــ ذارمــ کــهــ رمــزشـــ ایـــنـــهــ:
193
تـــوضـــیــحــاتــ رو بهـــتـــ اونجــا دادمــ.
الــانــ داداشـــمـــ نــمــیــ ذارهــ بــا کـــامــپــیــوتـــر کــار کــنـــمــ.
جمعه 14 شهریور 1393 02:46 ب.ظ
ادرس وب
Donys rouei .mihanblog. com
ادرس ایمیل
Marivan pay @yahoo .com
ســـــارا جـــونـــــبـــاشــهــ.یـــهــ رمـــز و یــهــ عــنــوانـ واســهــ وبـــتــ بـگــو.ایــمــیــلــ رو هــمــ تــویــ gmailدرســتــ مــیــ کــنــمـ.gmail امــنــیــتــشــ بیــشــتـــره.
ایــنـــایــیــ کــهــ گــفــتــمــ تــویــ نــظــر خــصــوصــیـ بــگــو.(تــــویـــ هــمــیــنــ پــســتــ)
پنجشنبه 13 شهریور 1393 07:03 ب.ظ
خوب من ایمیل ندارم
نمی دونم ادرس سایت منظورت اسمشه اگه اسمش باشه دنیای رویایی میذارم
تا حالا سایت نداشتم
ســـــارا جـــونـــــبــاشــهــ.
منــظــورمــ از آدرســ ایمیــلــ ایــنــهــ:
bidad.mousavi@gmail.com
منــظــورمــ از آدرســ وب ایــنــهــ:
hamechizazhamega2014.mihanblog.com
ایـــنــا مثالــ بــودنــ!!
پنجشنبه 13 شهریور 1393 05:54 ب.ظ
سلام ساراجون سایت چی شد ?
ســـــارا جـــونـــــســلــامــ عــزیــزمــ خــوبــی؟؟
آدرس ایــمــیــلــتــ چــیــ بــاشـــ؟؟؟
آدرســ وبــلــاگـــتـــ چــیــ بــاشــهــ؟؟
چهارشنبه 12 شهریور 1393 07:48 ب.ظ
ببخشید امشب رو نمی تونم باهات درباره سایت حرف بزنم سارا جون مهمون زیاد
داریم
ســـــارا جـــونـــــهـــر وقـــتــ اومــدیــ یــهــ نــظــر بــده.
چهارشنبه 12 شهریور 1393 05:25 ب.ظ
واقعا خیلی ممنون
من ایمیل ندارم
ســـــارا جـــونـــــبـــاشــهــ گــلــمــ هــمــهــ چــیـ بـراتــ درســـتــ مــیــ کــنــمـ!!
اوه اوه دیــرمــ شــد.
ببخــشــیــد مــیــ خــوامــ بــرمـ کــلــاســ.
فعــلــا بــای گــلــمــ
چهارشنبه 12 شهریور 1393 04:58 ب.ظ
رفتم سر سایت اوازک ولی نیاورد
اره سایت برام درست کن ولی میشه خودم مدیر باشم
ولی چه طوری
ســـــارا جـــونـــــآره مـــیــ شــهــ خـــودتــ مــدیــر بــاشــی گــلــمــ.
بـــا ایـــمــیــلــ مــیـ خــوایــ یــا بــدونــ ایــمــیــل؟؟
چهارشنبه 12 شهریور 1393 03:36 ب.ظ
راستی چه طوری وب داری
ســـــارا جـــونـــــمــیـ خــوایــ بــراتــ درســـتــ کــنـــمــ؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

سلام دوستای عزیز من نیلو فر هستم متولد سال 1380/5/2.امید وارم وقتی تو وبم هستید لحظات خوبی داشته باشید. وممنون میشم اگه نظراتونو از من دریغ نکنید .اینم فراموش نکنین که این وب مال شماست فقط خیلی مراقبش باشین دوست جونا.................
princessniloo مدیر وب
مدیر وبلاگ : ♥Niloofar♥
نظرسنجی
نظرت درباره ی وبم چیه؟نظرت درباره ی وبم چیه؟نظرت درباره ی وبم چیه؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ

كد موسیقی برای وبلاگ

آیکن های لیدی شکلاتی

ایکن های لیدی شکلاتی

ایکن های لیدی شکلاتی

کد تغییر شکل موسسرزمن رویایی دختران